Een woord is als een druppel water.

En wat is nou één druppel…?

Nietszeggend, klein en zonder macht.

Maar voeg ze samen

en zie hun kracht!